Ocenenie medzinárodného významu

Spoločnosť WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s., ktorá je členom medzinárodného združenia IRCG (International Rail Catering Group), na septembrovom Valnom zhromaždení, ktoré sa konalo v Ríme, získala za svoj inovatívny projekt v oblasti poskytovania cateringových služieb pre cestujúcu verejnosť medzinárodné ocenenie.

Členom IRCG z troch kontinentov, spoločnosť predstavila pilotný projekt „šálka kávy“, čo je vlastne kiosk s občerstvením v podobe šálky kávy a stretla sa s veľkou odozvou. Šálka sa nachádza v objekte železničnej stanice Michalovce a už od samého začiatku prevádzky jej popularita neustále stúpa. Vzhľadom na úspech projektu, spoločnosť WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a. s. uvažuje o realizácii ďalších „šálok kávy“ v železničných staniciach turisticky atraktívnych oblastí na Slovensku.