Výberové konanie predĺžené

Spoločnosť WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s. je dlhoročným a stabilným hráčom v oblasti služieb na železnici. Poskytujeme reštauračné a ubytovacie služby vo väčšine diaľkových vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. (ZSSK). Naša firma venuje maximálnu pozornosť profesijnému rozvoju zamestnancov, lebo len ich odbornosť je zárukou kvality a úspechu.

Spoločnosť Wagon Slovakia Košice, a.s. vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu Steward lôžkových a ležadlových vozňov. Uchádzači spĺňajúci podmienky môžu zaslať svoje žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so štruktúrovaným životopisom na e-mailovú adresu gr@wgske.sk najneskôr do 31. marca 2017. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Opis pracovnej pozície steward lôžkových a ležadlových vozňov