Kontakt

WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s.

Bencúrova 13
040 01 Košice
N 48.72771° E 21.2657°

Ústredie spoločnosti Košice:

Tel.: 00421903320325
E-mail: gr@wgske.sk
IČO: 31714854
DIČ: 2020483872
DIČ DPH: SK2020483872
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
V oddieli: Sa, vložka 659/V
Sekretariát: 055/633-49-11
Fax: +421 55/632 40 80
V prípade záujmu o reklamu kontaktujte: reklama@wgske.sk