Certifikáty a ocenenia

Certifikát EN ISO 9001:2015 pre roky 2018-2021

CERTIFIKÁT ISO 9001

Spoločnosť WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a. s., cieľavedome vytvára podmienky pre zvyšovanie kvality poskytovaných služieb cestujúcej verejnosti. Súčasťou týchto podmienok je zavedenie systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2015. Systém riadenia spoločnosti bol preverený, certifikovaný a vyhovel požiadavkám ISO 9001:2015 pre tieto činnosti:

„Poskytovanie ubytovacích služieb v lôžkových a ležadlových vozňoch.“

„Poskytovanie pohostinských služieb v reštauračných vozňoch.“

Tento certifikát je platný od 12. júla 2018 do 11. júla 2021.

CERTIFIKÁT HACCP

Spoločnosť WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a. s., je od roku 2005 držiteľom certifikátu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), čo znamená Analýzu nebezpečenstva narušenia zdravotnej alebo hygienickej neškodnosti potravín, identifikácia kritických bodov a preventívne zabezpečenie kontroly v týchto bodoch.

Naša spoločnosť uplatňuje program HACCP vo svojich zariadeniach:

  • skladové hospodárstvo,
  • vozne špeciálnej stavby – lôžkové a ležadlové,
  • vozne špeciálnej stavby – reštauračné a bistro.

Spoločnosť WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a. s., opätovne obhájila svoj Certifikát HACCP potravinového kódexu, na „Poskytovanie pohostinských služieb v lôžkových, ležadlových a reštauračných vozňoch.“ Tento certifikát je platný od 6. mája 2017 do 5. mája 2020.

Diplom - Zdravá firma roka 2014

NÁRODNÁ CENA KVALITY – OCENENIE

Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu za rok 2013, kategória A2 organizácie poskytujúce služby od 51 zamestnancov.

HODNOTENIE DÔVERYHODNOSTI

Spoločnosť WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a. s., získala za roky 2012, 2013 a 2014 certifikát Bisnode.

OCHRANNÁ ZNÁMKA

Spoločnosť WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a. s., sa 6. októbra 2003 stala majiteľom ochrannej známky, čím získala výlučné právo označovať ňou svoje tovary a služby, pre ktoré je zapísaná v registri Úradu priemyselného vlastníctva SR, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi a službami na území Slovenskej republiky. Od 9. augusta 2006 platí „Medzinárodná ochranná známka“ o zápise ochrannej známky pre štáty: Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Grécko, Maďarská republika, Poľská republika, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Ukrajina.