Členstvo v národných a medzinárodných organizáciach

FTE – FORUM TRAIN EUROPE
Táto organizácia sa zaoberá medzinárodnou koordináciou tvorby cestovných poriadkov osobnej a nákladnej dopravy. Umožňuje účelnú spoluprácu zložiek technicko – produkčného a kapacitného plánovania, a to bez ohľadu na vnútorné organizačné usporiadanie tej ktorej železnice. Pravidlá plánovacieho procesu FTE vyhovuje nielen smerniciam EÚ pre oblasť plánovania v železničnej doprave, ale aj osvedčeným formám spolupráce železníc krajín, ktoré nie sú členmi EÚ.
www.forumtraineurpope.org

IRCG – International Rail Catering Group
Organizácia IRCG (International Rail Catering Group) združuje poskytovateľov ubytovacích a cateringových služieb v železničnej preprave.
www.ircg.cz

SOPK – Slovenská obchodná a priemyselná komora
WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s. je od roku 2000 členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

ÚZDPT – Únia zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií
Spoločnosť WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s. je členom Únie zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení
www.azzz.sk

Košická detská historická železnica
www.detskazeleznica.sk

Albatros klub
www.albatrosklub.sk

Camping caravaning club WGSKE – Zdravotník
www.ccczke.webzdarma.cz/?str=links11