Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

Predstavenstvo Dozorná rada
Predseda predstavenstva: JUDr. Igor Cap, MBA Predseda dozornej rady: Ing. Ľubomír Húska
Podpredseda predstavenstva: Ing. Pavol Kužma Člen dozornej rady: Ing. Miroslav Bajer
Člen predstavenstva: Bc. Slávka Capová, MBA Člen dozornej rady: Radovan Gyuricska

Manažment

JUDr. Peter Dudič generálny riaditeľ tel: 055/633 4911
Ing. Aneta Juhásová finančná riaditeľka tel: 055/633 2991
Ing. František Rus prevádzkový riaditeľ tel: 055/633 3611
Ing. Marek Bičan obchodný riaditeľ tel: 055/633 4911

Prevádzkový úsek

 Ing. František Rus  riaditeľ  tel: 055/633 3611
 Juraj Dudič
 vedúci dispečingu  tel: 055/632 2581
 Anna Belišová  vedúca skladového hosp.  tel: 055/622 7717
 Peter Simák
 vozňové hospodárstvo  tel: 055/229 1371
Ing. Jakub Karola vozňové hospodárstvo tel: 055/229 1371
Erika Takáčová  likvidácia tržieb  tel: 055/229 2581

elektronická pošta: gr@wgske.sk