Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

Predstavenstvo Dozorná rada
Predseda predstavenstva: Richard Jurkanin Predseda dozornej rady: JUDr. Igor Cap
Podpredseda predstavenstva: Dragan Georgiev Člen dozornej rady: Ing. Pavol Kužma
Člen dozornej rady: Radovan Gyuricska

Manažment

JUDr. Peter Dudič generálny riaditeľ tel: 055/633 4911
Ing. Aneta Juhásová finančná riaditeľka tel: 055/633 2991
Ing. František Rus prevádzkový riaditeľ tel: 055/633 3611

Prevádzkový úsek

 Ing. František Rus  riaditeľ  tel: 055/633 3611
 Juraj Dudič
 vedúci dispečingu  tel: 055/632 2581
 Anna Belišová  vedúca skladového hosp.  tel: 055/622 7717
 Peter Simák
 vozňové hospodárstvo  tel: 055/229 1371
 Ing. Jakub Karola  vozňové hospodárstvo  tel: 055/229 1371
 Erika Takáčová  likvidácia tržieb  tel: 055/229 2581

elektronická pošta: gr@wgske.sk