Reštauračný vozeň

Reštauračné vozne sú štandardne rozdelené na dve časti. Väčšiu časť vozňa tvorí reštauračná časť určená predovšetkým ku konzumácií jedál a odporúčaná doba stolovania v nej je 60 minút. V závislosti od typu vozňa poskytuje táto časť 24 až 40 miest na sedenie. Druhou časťou reštauračného vozňa je bar, ktorý je prispôsobený ku konzumácií nápojov. Barovú časť môže naraz obsadiť približne 15 osôb.

Reštauračné vozne sú radené vo všetkých vlakoch Inter City a väčšine diaľkových vlakov na trati Košice – Žilina – Bratislava. Posádku vozňa tvoria spravidla traja členovia – kuchár, čašník a mobilbarista.

Obsluhujúci personál je pripravený vám vyjsť v ústrety a poskytnúť čo najlepšie služby v reštauračnom vozni, prípadne priamo na vašom mieste formou mobilbaru. Napriek tomu sa môže stať, že nebude možné vašu objednávku vybaviť skladové možnosti kuchyne reštauračného vozňa, kapacity reštauračnej a barovej časti sú obmedzené.

V reštauračnom vozni je zriadené WC, ktoré je ale z dôvodu hygienických predpisov určené len pre obsluhujúci personál.