Lôžkový vozeň

Lôžkové vozne sú komfortnejšie a vopred upravené na spanie. Majú osobitné kupé pre mužov a osobitné kupé pre ženy. V kupé je umiestnené samostatné hygienické zariadenie na osobnú hygienu. Kupé môže obsadiť jeden, dvaja alebo traja cestujúci podľa spôsobu lôžkového usporiadania.

Medzi základné služby lôžkových vozňov patrí:
• pomoc cestujúcemu pri nástupe a výstupe,
• úschova cestovných dokladov počas cesty,
• ustielanie lôžok už pred nástupom cestujúceho,
• bezplatné podávanie kávy alebo čaju,
• budenie najneskôr 30 minút pred cieľovou stanicou,
• voda na ústnu hygienu;

SINGLE – lôžkové usporiadanie pre jedného cestujúceho v kupé. (V medzištátnej preprave platí s lístkom 2. triedy, vo vnútroštátnej preprave platí s lístkom 1. triedy).

Cestujúcim v lôžkovej úprave Single sú poskytnuté nad rámec aj tieto služby:
• minerálna voda v 0,5 l PET fľaši,
• raňajkový balíček s vlhčeným obrúskom,
• jednorazové papuče;

DOUBLE – lôžkové usporiadanie pre dvoch cestujúcich v kupé. Muži a ženy cestujú oddelene, pár však môže cestovať aj spolu. (V medzištátnej preprave platí s lístkom 2. triedy, vo vnútroštátnej preprave platí s lístkom 1. triedy).

Cestujúcim v lôžkovej úprave Double sú poskytnuté nad rámec aj tieto služby:
• minerálna voda v 0,5 l PET fľaši,
• bezplatné podávanie croissantu;

TRIPLE – lôžkové usporiadanie pre troch cestujúcich v kupé / oddelene muži, ženy. (V medzištátnej aj vo vnútroštátnej preprave platí s lístkom 2. triedy).

Cestujúcim v lôžkovej úprave Tourist sú poskytnuté nad rámec aj tieto služby:
• minerálna voda v 0,5 l PET fľaši,
• bezplatné podávanie croissantu;

Káva alebo čaj spolu s vodou na ústnu hygienu sa poskytuje bezplatne všetkým cestujúcim v lôžkovom vozni bez rozdielu na lôžkové usporiadanie. V cene lôžkového lístka kategórie Single je zabezpečený raňajkový balíček. Pri cestovaní v ostatných kategóriách je možné si ho zakúpiť.

Ak vám nevyhovuje usporiadanie lôžok v kupé, poprosíme vás, aby ste túto úlohu „manipuláciu s lôžkami“ prenechali službukonajúcemu stewardovi, ktorý vám ich veľmi rád na požiadanie upraví.

Vo lôžkových vozňoch nie je možné prepravovať psov ani iné živé zvieratá.